Ceník

Cena se skládá se ze dvou částí, a to z "fixní části" a z "variabilní části". Pro sourozence dětí docházející do LK ÚL platí ceník uvedený jako "Ceník pro sourozence".

Fixní část ceny je stanovena na základě vybraného modelu docházky ( 1 až 4 dny v týdnu ) a platí se měsíčně předem bez nároku na její vrácení při absenci dítěte.                                    

Model docházky      

jednodenní  .......600,- Kč/měsíc                                                                                                       dvoudenní ...... 1.200,- Kč/měsíc                                                                                                                  třídenní ............ 1.800,- Kč/měsíc                                                                                                             čtyřdenní ..........1.800,- Kč/měsíc
pětidenní..........                                                                                                                                                    

Variabilní část ceny se platí podle počtu dnů, v nichž dítě v daném měsíci reálně využívalo hlídání. Variabilní část ceny je splatná 5.den měsíce následujícího měsíci, za nějž je cena hrazena a činí 200 Kč/den dle reálné účasti. 

Ceník pro sourozence

2. sourozenec:
fixní platba - 50 Kč/den (resp. 200 Kč, 400 Kč, 600 Kč, 800 Kč měsíčně za 1,2,3,4 dny v týdnu) variabilní platba - 200 Kč/den (resp. dle reálné docházky)

3. (a další :-)) sourozenec :                                                                                                                             fixní platba - 0 Kč                                                                                                                                   variabilní platba - 200 Kč/den (resp. dle reálné docházky)

Strava a běžné výdaje jsou zahrnuty v ceně.

V případě mimořádných výdajů (dražší výlet, vstupy atp.) může být od rodičů vybírán předem mimořádný poplatek za akci.

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 2600043345/2010 (FIO banka, a.s.)

Variabilní symbol: první část rodného čísla dítěte

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte!