Ceník

Cena za hlídání je fixní částka, která je stanovena na základě vybraného modelu docházky ( 1 až 4 dny v týdnu ). Pro sourozence dětí docházející do DLK ÚL platí ceník uvedený jako "Ceník pro sourozence".

Ceník - 1. dítě       

jednodenní  .... 1 900,- Kč/měsíc

dvoudenní ...... 3 200,- Kč/měsíc

třídenní ............ 4 500,- Kč/měsíc
čtyřdenní ......... 5 200,- Kč/měsíc

Ceník pro sourozence

2. sourozenec:

jednodenní ..... 1 400,- Kč/měsíc
dvoudenní ...... 2 400,- Kč/měsíc
třídenní ............ 3 000,- Kč/měsíc
čtyřdenní ......... 3 200,- Kč/měsíc

3. (a další :-)) sourozenec :

jednodenní ..... 800,- Kč/měsíc
dvoudenní ...... 1 600,- Kč/měsíc
třídenní ............ 2 400,- Kč/měsíc
čtyřdenní ......... 3 200,- Kč/měsíc

Cena za hlídání se platí se měsíčně předem bez nároku na její vrácení při absenci dítěte. 

Strava a běžné výdaje jsou zahrnuty v ceně.

V případě mimořádných výdajů (dražší výlet, vstupy atp.) může být od rodičů vybírán předem mimořádný poplatek za akci.

Nejsme příjemci žádných pravidelných dotací, veškeré provozní náklady jsou hrazeny z poplatků rodičů.

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 2600043345/2010 (FIO banka, a.s.)

Variabilní symbol: první část rodného čísla dítěte

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte!